020 71 62 464

Selectie-assessment

Selectie-assessment
GESCHIKT
Geschiktheidsassessment
ONGESCHIKT
Selectie assessment afnemen
AFBREUKRISICO

Selectie-assessment: objectieve zekerheid

Is uw kandidaat echt geschikt om de functie succesvol te vervullen? Beheerst hij alle gevraagde competenties? En zo niet of deels niet: wat zijn de aandachtsgebieden en afbreukrisico’s? Vragen waarop cv’s en de eigen gesprekken veelal onvoldoende antwoord geven. Concreet onderzoek ‘onder de motorkap’ is noodzakelijk: naar de persoonlijkheid, intellectuele capaciteiten, drijfveren en competenties. In hoeverre matchen deze met de functie en de functie-eisen? Het selectie-assessment geeft u doorslaggevende informatie die u altijd winst oplevert. Of, nog belangrijker: u voor veel schade kan behoeden.

Selectie-assessment betaalt zich ruimschoots terug

Uiterst of middelmatig geschikt. In de praktijk reeds een wereld van verschil. In kwantitatieve resultaten, in kwaliteit van initiatieven en inspiratie. Maar blijkt een nieuwe medewerker, manager of directeur later ongeschikt, dan is de situatie veel ernstiger. De schade is in dat geval enorm, zowel financieel als bedrijfsmatig. Tel maar op: afgenomen productiviteit, verloren tijd en hernieuwde kosten van vervanging. En dan nog de demotiverende werking van dit alles op de rest van de organisatie. Kortom: de prijs van een selectie-assessment staat in geen enkele verhouding tot de mogelijke schade.

1. Grondige verdieping en vertaling naar geschiktheid-profiel

Zonder maat kun je niet meten. Daarom verdiepen we ons eerst grondig in uw organisatie en het gewenste profiel. Aan de orde komen niet alleen de functie zelf, de competenties, gewenste persoonseigenschappen en intellectuele capaciteiten, maar ook de organisatie, de cultuur, doelen en ambities die de kandidaat moet delen. In deze fase krijgen we het psychologische geschiktheidprofiel helder, naast de competenties en persoonskenmerken die we gaan onderzoeken.

2. ‘Waarheidsvinding’

Gedurende het assessment vallen alle puzzelstukjes op hun plaats. Aan het eind kennen we uw kandidaat door en door: zijn sterke, maar zeker ook zijn minder sterke kanten. Bij de laatste vormen we ons een duidelijk beeld van de aandachtpunten en het ontwikkelpotentieel. Per saldo komen we tot een gegarandeerd betrouwbaar oordeel over de mate waarin de kandidaat voor de functie geschikt is.

3. Rapportage: conclusie en advies

De assessment-rapportages van BAPAS zijn diepgaand, helder en concreet. We geven aan in welke mate een kandidaat geschikt is voor de functie en onderbouwen ons advies zorgvuldig, in klare taal. Ook leggen we gedetailleerd uit waar u op moet letten in de verdere ontwikkeling van uw kandidaat.

Betrokken arbeidspsychologen

Voor de arbeidspsychologen van BAPAS is elk assessment een nieuwe intellectuele uitdaging. We zijn er trots op dat onze klanten vertrouwen op onze conclusies, en zijn ons temeer bewust van onze verantwoordelijkheid tot een betrouwbaar geschiktheidadvies te komen. Kandidaten vertellen ons dat ze de assessmentdag ervaren als pittig, maar ook prettig en leerzaam. Zelfs als het advies negatief is.

Onze arbeidspychologen zijn NIP geregistreerd.

Tarief

De standaardkosten voor een selectie-assessment bedragen € 1.690,-.
Vraag naar onze mogelijkheden voor maatwerk.

Wilt u onze volledige tarievenlijst ontvangen? Klik hier

Meer weten over onze selectie-assessments?

Objectieve zekerheid over uw kandidaat? Bel geheel vrijblijvend met Marten van de Braak, manager HR-services en assessments: 020 - 716 24 64. Hij denkt graag met u mee!
Monique Sapthu Selectie-assessment

Monique Sapthu, HR Officer I Gazelle

“Gazelle schakelt BAPAS ondermeer in voor het assessen van kandidaten. Wat ons vooral aanspreekt is de helderheid van de rapportage en het advies. We hebben wel eens gewerkt met andere bureaus, maar die rapportages waren niet to the point.

De rapportages van BAPAS zijn overzichtelijk, de conclusie is concreet, en als je wilt kan je inzoomen voor meer diepte, toelichting en achtergronden”.

Tom Bok Selectie-assessment

Tom Bok, HR manager I Flash Services Nederland bv

“De psychologen en de office medewerkers van BAPAS zijn altijd gericht op de vraag van mij als klant. Het bureau voert onze assessments professioneel uit. De rapportages zijn duidelijk, prima te lezen én goed te gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de medewerker.

Afspraken voor assessments kunnen altijd vlot worden ingeboekt. Ook van de kandidaten krijgen we goede feedback. Kortom – prima HR partner, goede relatie bij wie je terug komt.”

Liza Gan Selectie-assessment

Liza Gan, HR manager I Betabit

Bapas heeft ons geholpen met ontwikkel- en geschiktheidsassessments. Deze assessments worden zeer grondig uitgevoerd. Al vanaf het eerste contact wordt er snel en prettig gecommuniceerd.

Wij hebben nu meerdere assessments afgenomen, en zowel de kandidaten als wijzelf hebben dit als zeer prettig ervaren. De rapportages geven duidelijke handvatten om een goede beslissing te kunnen nemen en verdere ontwikkeling vorm te geven. In één woord: professioneel!

Wim Bijl Selectie-assessment

Wim Bijl, Commercieel Directeur I Norkem

"Al vele jaren worden onze kandidaten voor commerciële functies door BAPAS getest op geschiktheid. Het profiel van de kandidaat wordt afgezet tegen een nauwkeurig samengesteld profiel met de gewenste competenties en persoonseigenschappen.

De assessments zijn professioneel, uitgebreid en BAPAS is altijd in staat om snel te schakelen. De uitkomst van het assessment is duidelijk en vormt een belangrijke basis voor de selectie van succesvolle medewerkers om een verdere groei van Norkem te realiseren."

Mischa Lee Selectie-assessment

Mischa Lee, HR adviseur I De Meerlanden

“De Meerlanden doet toenemend een beroep op BAPAS voor assessments. BAPAS denkt mee, verdiept zich in onze vraagstelling en biedt maatwerk.

Het contact met de psycholoog is persoonlijk en afspraken worden nagekomen. Daarbij is de kwaliteit van de rapportages goed; een duidelijke, onderbouwde conclusie met concrete handvatten voor ons als HR adviseur, maar ook voor managers en teamleiders”.

LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.