020 71 62 464

Resultaatgerichte Functiebeschrijvingen

Resultaatgerichte Functiebeschrijvingen
HELDERE ORGANISATIE
Resultaatgerichte Functieprofielen
MEER WERKPLEZIER
Functieprofiel
MEER EIGENAARSCHAP

"Heb je die taak uitgevoerd?" "Ik zie geen resultaat!"

Spraakverwarring, want de een heeft het over de taak (de input) , de ander over het gewenste resultaat (de output). Dat zijn 2 heel verschillende dingen:
Een taak geeft geen houvast.
Een taak zegt niets over de kwaliteit van uitvoering.
Een taak zegt niets over het te behalen, gewenste resultaat.
Een taak is daarom niet meetbaar.

Resultaatgerichte functie beschrijving: Geen taken, maar resultaten

In een resultaatgerichte functiebeschrijving zijn niet de taken beschreven, maar de resultaten die de taken moeten opleveren. Die geven houvast. Ook gedrag word meetbaar gemaakt in competenties en gedragsindicatoren. Meetresultaten - of hun afwijkingen - leveren essentiële informatie in bila's, afdelings-, MT- en directieoverleg, als ook in planning-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Resultaatgerichte functiebeschrijvingen zijn de spil in prestatiemanagement.

De inhoud van resultaatgerichte functiebeschrijvingen

 1. Resultaatgebieden, resultaatdoelstellingen en prestatie-indicatoren
  De functie wordt verdeeld in gebieden met samenhangende activiteiten, zgn. resultaatgebieden. Voor een accountmanager bijvoorbeeld 1.) Verkoop, 2.) Administratie en CRM, 3.) Markt- en productkennis. Voor elk van die resultaatgebieden worden dan belangrijke resultaatdoelstellingen bepaald en die resultaatdoelstellingen zijn vervolgens meetbaar door er norm- of streefwaarden aan te verbinden. Die streefwaarden heten dan kritische prestatie indicatoren (KPI's). Voorbeelden: KPI 'ziekteverzuim' 3,9% of KPI 'order-repeat' 67%. De echt gerealiseerde waarden met trends en afwijkingen komen dan aan de orde in alle overlegstructuren. Zie ook prestatiemanagement

 2. Competenties en gedragsindicatoren
  Voor elke functie worden ca. 8 echt kritisch relevante competenties bepaald. En bij die competenties 'onderliggende' gedragsstellingen. Voorbeeld bij de competentie 'accuratesse' de gedragsstelling: 'Controleert eigen werk op fouten en volledigheid'.
  Op die wijze is nu ook gedrag concreet waarneembaar, meetbaar en bespreekbaar. (Meting o.a. middels 360º en 180º feedback)

Voordelen van resultaatgerichte functiebeschrijving voor uw organisatie

 • Geen overlap in verantwoordelijkheden, organisatorische randvoorwaarden worden helder
 • Resultaten en trends zijn ook tussentijds beschikbaar, waardoor vroege pro-actieve bijsturing mogelijk is i.p.v. late re-actieve actie (thermometer in proces)
 • Sturend vermogen van de organisatie neemt toe. Op alle niveaus is stuurinformatie aanwezig
 • Overleg wordt concreter, acties helderder te herleiden en toe te delen, besluitvorming gemakkelijker
 • Resultaatgerichte functiebeschrijving biedt houvast bij selectie nieuwe medewerkers

Voordelen van resultaatgerichte functiebeschrijving voor uw medewerkers

 • Verwachtingen zijn geconcretiseerd. Prestaties zijn niet langer subjectief, maar nu objectief vaststelbaar. Ook door de medewerker zelf.
 • Objectieve transparantie in beoordelings- en functioneringsgesprekken. In de laatste is de medewerker nu meer volwaardig gesprekspartner
 • Duidelijkheid t.a.v. rolverdelingen. Waar de eigen verantwoordelijkheid ophoudt en de andere begint. Geen vaagheid of mistige afhankelijkheid.
 • In de beperking schuilt de vrijheid: Niet de leidinggevende vraagt en dicteert, maar de functiehouder zelf analyseert problemen en presenteert de oplossingen. De output verwachting werd geconcretiseerd, niet (perse) de weg erheen.
 • Aandacht voor resultaten gaat hand in hand met structurele aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

Hoe helpt BAPAS bij het beschrijven van de functies?

Resultaatgerichte functiebeschrijvingen komen tot stand middels interviews met de functiehouders. Niet alleen om de daar aanwezige kennis te achterhalen, maar ook omdat eigenaarschap en commitment van de functiehouder t.a.v. "eigen' resultaatdoelstellingen belangrijk is.
Ook echter een P&O of HR verantwoordelijke wordt liefst zo veel mogelijk in het proces betrokken. Niet alleen voor de totstandkoming zelf, maar ook voor het vervolg, onderhoud om in de toekomst bij nieuwe of veranderende functies zelfstandig te kunnen produceren.

Modulaire opbouw is bijkomend voordeel

Organisaties staan zelden stil, ze slanken af of groeien. Als gevolg daarvan worden ook functies uitgebreid dan wel ingedikt. Dat functies (modulair) zijn opgedeeld in resultaatgebieden is dan een groot voordeel. Als bijvoorbeeld het resultaatgebied Marketing nog bij de directeur belegd was en nu wordt ondergebracht bij de salesdirecteur, verhuist dit gehele resultaatgebied inclusief alle doelstellingen en KPI's eenvoudig van de ene resultaatgerichte functiebeschrijving naar de andere.

Meer weten over resultaatgerichte functieprofielen?

Bel geheel vrijblijvend met Marten van de Braak, manager HR-services en assessments: 020 - 716 24 64. Hij denkt graag met u mee!
Bob Koevoets Resultaatgerichte functiebeschrijving

Bob Koevoets, HR Manager I Variopool

Sterke groei in de afgelopen jaren stelde de interne organisatie van de Variopool Groep voor diverse nieuwe uitdagingen. Een belangrijk verbeteronderdeel was de overstap van taakgericht naar meer resultaatgericht werken. BAPAS heeft hiervoor onze functies resultaatgericht beschreven en handvatten gegeven om meer doelgericht te werken.

De integrale en bedrijfsbrede aanpak leidt tot een duidelijk verwachtingspatroon ten aanzien van resultaatgericht werken.

LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.