020 71 62 464

Prestatiemanagement

Performancemanagement
ORGANISATIE VERSTOPT?
Prestatiemanagement
STEEDS WEER BRANDJES BLUSSEN?
Prestatie Management
KOSTBARE FOUTEN?

Tijd voor Prestatiemanagement? Wat is het?

Binnen prestatiemanagement (ook performancemanagement) wordt al hetgeen meetbaar beschreven is in de resultaatgerichte functiebeschrijvingen in de praktijk daadwerkelijk geëffectueerd. Leiderschap verandert naar richtinggevend, coachend en faciliterend. Meetresultaten - of hun afwijkingen - leveren essentiële informatie in bila's, afdelings-, MT- en directieoverleg, als ook in planning-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Met Prestatiemanagement zet uw organisatie een belangrijke stap naar meer werkplezier en beter resultaat. Uw medewerkers commiteren zich, krijgen eigenaarschap voor de door hen te realiseren doelstellingen.

Een paar van de voordelen van prestatiemanagement

 • Meer werkplezier en hogere betrokkenheid bij medewerkers. Stijging van de productiviteit, minder verzuim, lager verloop.
 • Competente medewerkers kunnen zich objectief onderscheiden, minder succesvolle medewerkers krijgen sleutels voor ontwikkeling.
 • Meer lucht bij management en directie door oorzaakbestrijding in plaats van symptoombestrijding, meer tijd om te ondernemen i.p.v. brandjes blussen.
 • Minder kostbare fouten in het primaire proces, minder klachten, hogere klantloyaliteit en klanttevredenheid
 • Hoger rendement

Hoe gidst BAPAS uw organisatie naar Prestatiemanagement

Het invoeren van prestatiemanagement wordt vaak nodeloos complex voorgesteld. Maar het kan ook pragmatisch: geen abstracte theorieën, wel praktische training, instructie en aanwijzingen.
Het invoeren van prestatiemanagement gebeurt in 2 stadia:

Stadium 1. Resultaatgerichte functie beschrijvingen (RFB's)

Prestatiemanagement begint met het resultaatgericht beschrijven van de functies, het meetbaar beschrijven van taken en gedrag. Ondanks dat het redigeren van de resultaatgerichte functiebeschrijvingen het tijdrovendste en daarmee relatief duurste onderdeel is van het invoeren van prestatiemanagement hebben deze weinig nut als ze in de dagelijkse praktijk niet (goed) gebruikt worden. Vergelijk dit met de aanschaf van een auto. Als deze voor de deur staat moet je nog leren daarin te rijden. Het rijbewijs is relatief goedkoop, maar wel noodzakelijk voor profijt van de aanschaf.

Dat leren gebeurt in stadium 2. In trainingen en workshops komt aan de orde hoe bij prestatiemanagement de overlegstructuren daarop in te richten, hoe op andere manier leiding te geven, hoe nu gemakkelijker en objectiever plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren, hoe te sturen op meetbare ontwikkeling en hoe het prestatiemanagement te onderhouden, de KPI's bij te stellen en te prioriteren.

Stadium 2. Trainingen, workshops en aanwijzingen

 1. Resultaatgericht leiderschap. In deze training leert u een andere manier van aansturing. Meer nadrukkelijk ligt het eigenaarschap voor het behalen van de doelstellingen bij de medewerker en ligt bij de leidinggevende het accent op richting geven, coachen, begeleiden en faciliteren
 2. Integratie in HR cyclus (plannen, functioneren, beoordelen, ontwikkelen)
  In het planningsgesprek worden de resultaatdoelstellingen geprioriteerd. Functionerings- en beoordelings- en POP gesprekken worden nu op basis van meetbare en daarmee objectieve uitgangspunten gevoerd
 3. Integratie in overlegstructuren
  Voortgangs-, afdelings-, MT- en directieoverleg. In alle staan nu de wel of niet behaalde KPI's centraal. Zo ook de meetresultaten in het maandelijkse overleg tussen leidinggevende en medewerker (de bila's)
 4. Onderhoud prestatiemanagement systeem
  In de tijd verschuiven de accenten, krijgen andere resultaatdoelstellingen meer aandacht en worden de normwaarden van KPI's bijgesteld. Aan de orde komt, door wie, wanneer en hoe

Meer weten over prestatiemanagement?

Bel drs Marten van de Braak op 020 7162464 voor meer informatie of een geheel vrijblijvende afspraak
LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.