020 71 62 464

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling
HOGERE PRODUCTIVITEIT
Resultaatgerichte Functiebeschrijvingen
MEER WERKPLEZIER
Medewerkertevredenheid
HOGER RENDEMENT

SUCCES en RENDEMENT worden bepaald door 2 variabelen:

de kwaliteit van uw individuele medewerkers
de kwaliteit van uw organisatie die hen faciliteert

oftewel de mate waarin uw organisatie de optimale voorwaarden voor succesvol functioneren creeert.

Die optimale voorwaarden zijn o.a. inspirerend leiderschap, uitdagende maar beheersbare functie-inhoud, geconcretiseerde doelen en resultaatverwachtingen, heldere ontwikkelingsgerichte organisatie, efficiente overlegstructren, competente collega's en last but not least een ambitieuze, plezierige werksfeer.

COMPETENTIEMANAGEMENT

Binnen competentiemanagement zijn competenties beschreven in termen van beoordeelbaar en meetbaar gedrag. Het resultaat is een objectieve waardering van het niveau van functioneren. Bij 360 graden feedback vindt deze waardering plaats vanuit de directe werkomgeving (manager, collega’s, klanten etc.). Competenties en hun gedragsindicatoren worden benoemd in resultaatgerichte functiebeschrijvingen.

RESULTAATGERICHTE FUNCTIEBESCHRIJVING

Met resultaatgerichte functiebeschrijvingen krijgt u betere sturing en grip op uw organisatie o.a. door vertaling van taken naar individuele resultaatdoelstellingen met meetbare prestatie-indicatoren en het benoemen van gedrag in competenties en meetbare gedragsindicatoren. Resultaatgerichte functiebeschrijvingen zijn de spil in prestatiemanagement.

PRESTATIEMANAGEMENT

Binnen prestatiemanagement (ook performancemanagement genoemd) wordt al hetgeen in de resultaatgerichte functiebeschrijvingen meetbaar beschreven is, in de praktijk daadwerkelijk geëffectueerd. Leiderschap verandert naar richtinggevend, coachend en faciliterend. Meetresultaten - of hun afwijkingen - leveren essentiële informatie in bila's, afdelings-, MT- en directieoverleg, als ook in planning-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.

MEDEWERKERS-TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Met medewerkerstevredenheidsonderzoek snijdt het mes aan twee kanten:

  • Geen betere aanwijzingen uw organisatie beter en efficiënter in te richten dan van uw eigen medewerkers. Deze leveren meteen winst op.
  • Hoe hoger tevredenheid, hoe hoger het werkplezier, hoe hoger het rendement. Betrokken medewerkers werken met meer passie, meer inzet, leveren hogere kwaliteit.
Organisatieontwikkeling

Bob Koevoets, HR Manager I Variopool

Sterke groei in de afgelopen jaren stelde de interne organisatie van de Variopool Groep voor diverse nieuwe uitdagingen. Een belangrijk verbeteronderdeel was de overstap van taakgericht naar meer resultaatgericht werken. BAPAS heeft hiervoor onze functies resultaatgericht beschreven en handvatten gegeven om meer doelgericht te werken.

De integrale en bedrijfsbrede aanpak leidt tot een duidelijk verwachtingspatroon ten aanzien van resultaatgericht werken.

Hester Noorman Management Development Programma

Hester Noorman, HR Director I DQ&A Media Group

Wij hebben ervaren dat de dienstverlening van BAPAS meer is dan het uitvoeren van ontwikkelonderzoeken en assessments. In ons MD-programma heeft de toegevoegde waarde van BAPAS met name ook gelegen in het meedenken vanaf de ‘tekentafel’ tot en met de praktische uitrol van de uitkomsten van het MD-programma.

Er zijn kritische noten gekraakt en spiegels voorgehouden, we hebben een mooie ‘gereedschapskist’ met tools gekregen die we direct kunnen implementeren binnen onze organisatie en…heel belangrijk een nu zeer enthousiast management dat actief hiermee aan de slag wil!

Organistatieontwikkeling Ad Timmering

MEER INFORMATIE

Bel of mail

Ad Timmering
Algemeen directeur

020-7162464
ac.timmering@bapas.nl

LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.