020 71 62 464

Ontwikkelassessment

Ontwikkelassessment
PERSOONLIJKE GROEI
Ontwikkel assessment
VAN AANLEG NAAR TALENT
Potentie en ontwikkeling in kaart brengen
VAN TALENT NAAR COMPETENTIE

Als werkgever denkt u graag mee in de groei en ontwikkeling van uw medewerkers. Als iemand goed presteert. Ambitie toont. Toe is aan een loopbaanstap. Maar ook als de prestatie terugvalt. Wat zijn de oorzaken? Waar liggen de talenten, ambities en potentie? Het BAPAS ontwikkel-assessment levert het antwoord.

Ontwikkelassessment is altijd op maat

Uw organisatie, functies, maar ook uw medewerkers zelf: permanent zijn ze in beweging. En daarmee ook de optimale match tussen personen en posities. Bij het BAPAS ontwikkelassessment richten wij ons op de medewerker, tegen de achtergrond van een bestaande of nieuwe functie. Omdat beide uniek zijn is het BAPAS ontwikkelassessment volledig op maat. Tests, vragenlijsten, interview, gedragsobservatie: alle onderzoeksinstrumenten stemmen we af op uw onderzoeksvraag. Samen gaan psycholoog en medewerker op zoek naar diens talent, sterkte/zwakte, drijfveren, ambitie en potentie. Met als doel: optimaal presteren in de context van de functie en de organisatie.

Geringe investering, groot rendement

Een ontwikkelassessment levert u altijd winst, op korte en lange termijn:

Directe winst:

  • Medewerker krijgt inzicht in de eigen sterkten en zwakten
  • Organisatie krijgt duidelijkheid over de potentie en ambitie 
  • Handvat voor gerichte persoonlijke ontwikkeling 
  • Acceptatie van loopbaanbeslissingen

Termijn-winst:

  • Meer rendement: medewerker zal beter functioneren
  • Hefboomwerking: ook omgeving en medewerkers profiteren
  • Meer plezier, motivatie en succes in het werk 
  • Ontwikkeling en behoud van menselijk kapitaal

Assessment-psycholoog is onderzoeker én coach

Inzicht in de eigen talenten, sterkten en zwakten; het ontwikkelassessment is tevens een leermiddel. Gedurende de dag brengen medewerker en psycholoog samen aanleg, talent en vaardigheden in beeld. Geleidelijk veranderen vragen in antwoorden en vindt vertaling plaats naar de huidige situatie en de loopbaan. Omdat psycholoog en medewerker streven naar gedeeld inzicht, heeft het ontwikkelassessment ook een coachend karakter.

Onze arbeidspychologen zijn NIP geregistreerd.

Tarief

De kosten voor een ontwikkelassessment bedragen € 1.890,-.
Vraag naar onze mogelijkheden voor maatwerk.

Wilt u onze volledige tarievenlijst ontvangen? Klik hier

Meer weten?

Benieuwd naar wat onze assessmentpsychologen voor u kunnen betekenen. Bel geheel vrijblijvend met Marten van de Braak, Adjunct-directeur / assessmentpsycholoog: 020 - 716 24 64. Hij denkt graag met u mee!
Bob Koevoets Ontwikkelassessment

Bob Koevoets, HR Manager I Variopool

De internationale groei van de Variopool Groep stelde ook onze medewerkers individueel voor uitdagingen. Primair kozen wij voor de overstap naar resultaatgericht werken, in combinatie met extra persoonlijke ontwikkeling. Door open gesprekken kregen medewerkers zicht op hun ontwikkelbehoeften.

Via individuele assessments bracht BAPAS deze behoeften verder in kaart en vertaalde ze naar adviezen voor de begeleiding en coaching van zowel afdelingen als medewerkers.

Liza Gan Ontwikkelassessment

Liza Gan, HR manager I Betabit

Bapas heeft ons geholpen met ontwikkel- en geschiktheidsassessments. Deze assessments worden zeer grondig uitgevoerd. Al vanaf het eerste contact wordt er snel en prettig gecommuniceerd.

Wij hebben nu meerdere assessments afgenomen, en zowel de kandidaten als wijzelf hebben dit als zeer prettig ervaren. De rapportages geven duidelijke handvatten om een goede beslissing te kunnen nemen en verdere ontwikkeling vorm te geven. In één woord: professioneel!

Wim Bijl, Commercieel Directeur I Norkem

Al vele jaren worden onze kandidaten voor commerciële functies door BAPAS getest op geschiktheid. Het profiel van de kandidaat wordt afgezet tegen een nauwkeurig samengesteld profiel met de gewenste competenties en persoonseigenschappen.

De assessments zijn professioneel, uitgebreid en BAPAS is altijd in staat om snel te schakelen. De uitkomst van het assessment is duidelijk en vormt een belangrijke basis voor de selectie van succesvolle medewerkers om een verdere groei van Norkem te realiseren.

Ontwikkelassessment

Tom Bok, HR manager I Flash Services Nederland bv

“De psychologen en de office medewerkers van BAPAS zijn altijd gericht op de vraag van mij als klant. Het bureau voert onze assessments professioneel uit. De rapportages zijn duidelijk, prima te lezen én goed te gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de medewerker.

Afspraken voor assessments kunnen altijd vlot worden ingeboekt. Ook van de kandidaten krijgen we goede feedback. Kortom – prima HR partner, goede relatie bij wie je terug komt.”

Monique Sapthu, HR Officer I Gazelle

“Gazelle schakelt BAPAS ondermeer in voor het assessen van kandidaten. Wat ons vooral aanspreekt is de helderheid van de rapportage en het advies. We hebben wel eens gewerkt met andere bureaus, maar die rapportages waren niet to the point.

De rapportages van BAPAS zijn overzichtelijk, de conclusie is concreet, en als je wilt kan je inzoomen voor meer diepte, toelichting en achtergronden”.

Ontwikkelassessment

Mischa Lee, HR adviseur I De Meerlanden

“De Meerlanden doet toenemend een beroep op BAPAS voor assessments. BAPAS denkt mee, verdiept zich in onze vraagstelling en biedt maatwerk. Het contact met de psycholoog is persoonlijk en afspraken worden nagekomen.

Daarbij is de kwaliteit van de rapportages goed; een duidelijke, onderbouwde conclusie met concrete handvatten voor ons als HR adviseur, maar ook voor managers en teamleiders”.

LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.