020 71 62 464

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkertevredenheidsonderzoek
UW MEDEWERKERS GEVEN DE BESTE VERBETER-IDEEËN
MTO
MEER PASSIE LEIDT TOT HOGER PRODUCTIVITEIT
Medewerkersonderzoek
HOGER TEVREDENHEID LEIDT TOT HOGER RENDEMENT

Zelfs de beste medewerker levert in een 'slecht' faciliterende organisatie maar 50% van z'n rendement.
Daartegenover staat een organisatie waar succesvol functioneren geen enkele barrière ontmoet, waar succes juist in alle opzichten gefaciliteerd en aangemoedigd wordt. Resultaat: betrokken en bevlogen medewerkers, die met meer geestdrift werken, klantgerichter zijn, meer inzet tonen en hogere kwaliteit leveren. Met medewerkertevredenheid meten we dus de eigenlijk de 'kwaliteit' van uw organisatie. En uw medewerkers weten als geen ander welke verbeteringen hen - en u - nog gelukkiger maken. Laat het hen vertellen.

Waarom medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)?

Doel is natuurlijk 'uit de eerste hand' te weten komen wat in de organisatie goed gaat, maar met name ook wat er beter kan. Mogelijk meer aandacht voor structuur, ondersteuning, aansturing, concreetheid van verwachtingen, voor ontwikkeling? Uw medewerkers zijn de oren en ogen in uw organisatie. Vaak weten zij organisatorische verbeteringen die direct al resulteren in hogere efficiency en/of klanttevredenheid. Maar belangrijkst blijven toch alle verbeteringen die leiden tot een hogere mate van geluk en bedrijfstrots bij hen zelf. Niet alleen het werkplezier neemt dan alom toe; betrokken en bevlogen medewerkers leveren tot tientallen procenten hoger rendement.

MTO vraagt zowel kennis van zaken als grondigheid en zorgvuldigheid in de uitvoering. Fouten en omissies worden gestraft: je moet alles goed doen. Bij BAPAS kennen we de do’s and dont’s en hebben we alle instrumenten in huis.

BAPAS MTO: Intake, advies en voorbereiding

Juist in de voorbereidende fase bewijzen wij met onze specialistische kennis van HR en organisaties reeds onze meerwaarde.

 • Doelen die er toe doen, de praktische meerwaarde 
  U heeft vast al een of meerdere doelen in gedachten, maar BAPAS graaft samen met u met u nog veel dieper. Wat speelt er echt in uw organisatie, waar twijfelt u aan, alle mogelijke onderzoeksgebieden lopen wij met u door. Altijd komen daar nog doelen en onderzoeksthema’s uit waar u niet aan gedacht heeft. Wij zorgen er voor dat het MTO uitkomsten geeft waar u écht wat aan heeft 
 • Thema's en vragenlijst
  Als alle mogelijke doelen goed in beeld zijn vertaalt BAPAS deze in thema’s en de door de medewerkers te waarderen stellingen. We zien erop toe dat die stellingen eenvoudig zijn, eenduidig en valide. We houden deze ‘gesloten’ zodat medewerkers vlot kunnen antwoorden. Ook achterhalen we de mate van belang die de medewerkers aan de thema's toekennen. Deze benutten we in de latere prioriteitenmatrix (zie onder). En via één of twee open vragen halen we de extra informatie en suggesties binnen die medewerkers kwijt willen.

BAPAS MTO: communicatie

 • Draagvlak en anonimiteit aan de basis van response en succes
  Doel, afstemming, anonimiteit, thema's, vragenlijsten: alles kan perfect voorbereid zijn, de interne communicatie bepaalt in grote mate de response en het succes. Hier adviseren en helpen wij. T.a.v. de mondelinge communicatie in de lijn, het mobiliseren van ambassadeurs, het enthousiasmeren van de medewerkers. En leveren wij concept aankondigingsmail waarin doel, nut en belang, juist ook voor de medewerkers, hoe veiligheid en anonimiteit zijn gewaarborgd, de toezegging uitkomsten achteraf te communiceren en gezamenlijk te vertalen naar verbeteracties. BAPAS zelf informeert over het hoe en wanneer, data vragenlijst en herinneringen en met name hoe wij anonimiteit waarborgen in alle fasen van de enquêtering en gegevensverwerking.

BAPAS MTO: Analyses en rapportage(s)

 • Rapportage(s)
  De rapportage bevat tientallen pagina's zeer inzichtelijke grafieken, diagrammen en toelichtingen. Met diepgang op hoofdaspecten (thema’s) en deelaspecten (vragen, stellingen). Elk aspect brengen we grafisch in beeld, met tekstuele analyse en toelichting. Bij een grotere, bijvoorbeeld regionaal ingerichte, organisatie stellen wij deelrapporten op waarin we de uitkomsten afzetten tegen de centrale benchmarks. Op elk deelgebied zien we wie beter of slechter scoort. Bijzonder waardevol om de oorzaken achter deze 'best practice' te analyseren én deze vervolgens overal in praktijk te brengen.
 • Prioriteitenmatrix
  In het onderzoek peilen we niet alleen de waardering & tevredenheid, maar ook wat medewerkers belangrijk vinden, en dus potentieel urgent. In de prioriteitenmatrix brengen we deze urgentie in kaart over vier verbeterkwadranten, van ‘laag belang / hoge tevredenheid’ tot ‘hoog belang / lage tevredenheid’. Naar het eerste heeft u voorlopig geen omkijken, naar het laatste des te meer!

BAPAS MTO: Veldwerk

 • Dataverwerking
  Voor de technische aspecten - het uitsturen van de vragenlijsten, herinneringen, hosting, datacollectie en -verwerking werkt BAPAS samen met Dimensial Insight, een gerenommeerd bureau in 'big data' en business intelligence http://www.dimins.com/nl/technologie/quaestio-survey-manager/  Op basis van de aangeleverde 'ruwe' data stellen wij vervolgens zelf de rapportage(s) op.

BAPAS MTO: Analyse, conclusies, communicatie en verbeteraanpak

Het onderzoek is afgerond, nu is het zaak de vruchten ervan te plukken. BAPAS staat daarbij met raad en daad aan uw zijde.
In een gezamenlijke sessie vertalen we eerst de feiten naar achtergronden en oorzaken. Vervolgens naar keuzes t.a.v. aanpak. Uit de prioriteitenmatrix is de urgentie af te leiden (thema's waarop lage tevredenheid gescoord werd bij hoog toegekend belang)  En dan: hoe de verbeteringen te realiseren? Besluiten dienen op directie- en MT niveau te worden genomen, Maar de uitvoering ervan liefst diep in de operatie, het middenkader gezamenlijk met de medewerkers. Eerst echter is communicatie weer aan de orde: wat waren de uitkomsten, wat zijn de conclusies, wat gaan we er mee doen, in welke volgorde pakken we het aan?

Medewerkerstevredenheidsonderzoek? Altijd doen!

Medewerkersonderzoek is sterk in opkomst. In Nederland beschouwen 1 op de 3 grotere organisaties medewerkerstevredenheid als een van de belangrijkere prestatie-indicatoren en laten deze dan ook structureel onderzoeken. Het mes snijdt aan twee kanten:

 • Geen betere aanwijzingen uw organisatie beter en efficiënter in te richten dan van uw eigen medewerkers. Deze leveren meteen winst op.
 • Hoe hoger tevredenheid, hoe hoger het werkplezier, hoe hoger het rendement. Betrokken medewerkers werken met meer passie, meer inzet, leveren hogere kwaliteit.

Vanwege de technische complexiteit, maar ook het afbreukrisico en de gewenste eigen distantie, wordt MTO vrijwel altijd specialistisch uitbesteed.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Meer weten?

Benieuwd wat onze specialisten voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met Pien Coenraad via 020-7162464. Zij denkt graag met u mee!
Michael Rustwat Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Michael Rustwat, General Manager I Fit For Free Nederland

“Als grootste landelijke fitnessorganisatie, met bijna 80 vestigingen, is ons succes afhankelijk van de inzet en motivatie van onze 1750 medewerkers. We waren daarom blij dat BAPAS, onze HR partner voor o.a. psychologisch testen en recruitment, ook professioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoert. Een MTO was nog nieuw voor ons, maar BAPAS hield gedurende het hele traject strak de regie”. Eerst helder de organisatie en onze behoeften in kaart brengen en de aanpak daarop afstemmen.

De rapportages overtreffen onze verwachting: diepgaand, uitgebreid en perfect inzichtelijk op alle onderdelen. Met de concrete en daadwerkelijke uitkomsten konden we direct aan de slag. Je kunt heel goed zien waar en op welke punten aandacht nodig is. Ook het contact was heel prettig, BAPAS hield ons goed op de hoogte van de voortgang, tijdens het hele project”.

Medewerkertevredenheidsonderzoek Pien Coenraad

MEER INFORMATIE

Bel of mail

drs Pien Coenraad
Senior HR consultant

020-7162464
pien.coenraad@bapas.nl

LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.