020 71 62 464

BAPAS - individu én organisatie

BAPAS werd in 1999 opgericht als arbeidspsychologisch adviesbureau. Vanuit de specialismen psychologisch testen en assessment breidde onze expertise zich uit over de hele HR-kolom, van werving & selectie tot HR-consultancy, organisatie-ontwikkeling, training en coaching.

Succesvol functioneren steunt op twee pijlers:

  • individuele kwaliteiten
  • organisatorische randvoorwaarden

BAPAS richt zich op beide: succesvol presteren van het individu én optimaal faciliteren door de organisatie.

Bij onze Psychologische tests beoordelen wij de uitkomsten in het licht van vooraf vastgestelde ideaalwaarden in de persoonsstructuur. Dit psychologische geschiktheidprofiel stemmen wij met de opdrachtgever af op functie en organisatie. Waar moet de kandidaat aan voldoen? Welke aanlegfactoren zijn van belang? Over welke affiniteiten, intellectuele capaciteiten en competenties moet hij beschikken om de functie met succes te vervullen?

  • Bij onze Assessments ligt het accent op de functiekritische competenties van de kandidaat, echter tegen de achtergrond van de organisatie. In welke omgeving moet de kandidaat presteren? Hectisch of gestructureerd? Creatieve improvisatie of juist procesgerichtheid? Innoveren of beheren? Meer nog is de organisatie van belang bij de Loopbaanorientatie-assessments. Immers de facilitering aldaar is mede bepalend geweest voor de weg tot nu toe en de beslissing waarheen nu verder.

  • Bij Werving & Selectie geven wij eerst functie en organisatie alle aandacht. Welke bijdrage moet de medewerker of manager leveren in het totaal van de bedrijfsdoelstellingen? Dan volgen de business, diensten, producten, cultuur, strategie, doelstellingen en zeker ook de organisatorische randvoorwaarden. Resultaat: het referentieprofiel met de harde functie-eisen, onderliggend gewenste persoonseigenschappen, intellectuele capaciteiten, noodzakelijke competenties en uiteindelijk de ideale nieuwe medewerk(st)er.

  • Bij e-Recruitment verzorgen wij de werving en de voorselectie. Tegen een low-budget tarief nemen wij u al voorwerk uit handen: van redigeren vacaturetekst, uitplaatsen op tientallen vacaturesites tot het voorselecteren van alle binnenkomende sollicitaties.

  • Bij Organisatieontwikkeling verschuift het accent naar de randvoorwaarden voor individueel en collectief succes. Functies worden geanalyseerd en resultaatgericht beschreven. Resultaatgebieden & -doelstellingen benoemd en uitgewerkt. Helderheid, concreetheid en transparantie in wat de organisatie van haar medewerkers verwacht als voorwaarden voor motivatie en succesvol presteren. Processen en procedures komen in beeld, evenals de interne communicatie en overlegstructuren. Directie en management krijgen aanwijzingen in bestuur, beheer en behoud van resultaatgerichte bedrijfsvoering.

  • Bij onze Trainingen en workshops zijn de samenhang tussen individueel functioneren en organisatorische facilitering het basismotief. Weging en accent worden in overleg vastgesteld. Ook geldt dit voor onze personal Coaching.

  •  Bij Fusie, overname en bedrijfsopvolging varieert het focus van Human Due Dilligence tot Organisatieontwikkeling: hoe verhouden de aanwezige competenties zich tot de eisen van de (nieuwe) organisatie? Maar ook: hoe worden de organisatie en haar processen ingericht?
LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.