020 71 62 464

360 graden feedback

360 graden feedback
STERKTEN EN ZWAKTEN?
360 graden feedbackronde
ONDER OF OVERWAARDERING
360 feedback enquete
FUNCTIONEREN EN BEOORDELEN

Wilt u meer halen uit functioneren, beoordelen en ontwikkelen van uw medewerkers? Medewerkers bewust maken van hun gedrag en hen inzicht geven in de eigen sterkten en zwakten? Het ‘lek boven water krijgen’ bij minder goed lopende teams of afdelingen? De BAPAS 360 graden feedback monitor biedt u een moderne en krachtige oplossing. Een flexibele online HR tool die u op elke schaal kunt inzetten en die u bovendien weinig geld en eigen inspanning kost.

Wat is 360 graden feedback?

Waar liggen de individuele sterkten en zwakten? Bij 360 graden feedback komt het antwoord niet van buiten, maar van uw eigen werkvloer: via online enquêtering van collega’s, medewerkers, leidinggevende en soms ook klanten. Alle feedbackgevers zijn nauw betrokkenen bij het functioneren van de medewerker en beoordelen diens gedrag vanuit de praktijk. Door de enquête breder uit te zetten ontstaat een sterkte/zwakte beeld van een team of zelfs hele afdeling.

In het individuele onderzoek beantwoordt de centrale persoon ook zelf de ‘eigen’ enquête. Opvallende verschillen tussen de zelfbeoordeling en de waardering door de omgeving leveren belangrijke aanknopingspunten om het eigen gedrag te herkennen en te verbeteren.

BAPAS maakt 360 graden feedback volledig op maat

In overleg met u richt BAPAS de 360 feedback enquête op maat in voor een functie, team of afdeling. In overleg kiezen uw ‘centrale personen’ hun respondenten. Daarna voert BAPAS al het werk uit. Ondermeer:

 • inlichten van de respondenten
 • versturen en innemen van de enquêtes 
 • voortgang bewaken en versturen herinneringen 
 • responsverwerking en procesbewaking 
 • opstellen van de 360 graden rapportage

BAPAS host de 360 graden feedback monitor in een beveiligde omgeving. Elke respondent krijgt een persoonlijke inlog. Respons is anoniem en niet de herleiden tot de persoon.

Succesvolle 360 graden feedback toepassingen

 • Coaching op competenties en gedrag
  Leidinggevende én medewerker zijn gebaat bij concrete verbeterpunten, als handvat voor persoonlijke ontwikkeling. De werkomgeving rond de medewerker reikt deze aan vanuit de eerste hand. TIP: Een standaard psychologisch onderzoek (tests) maakt het persoonsbeeld compleet, en geeft een indicatie welke competenties goed en welke minder ontwikkelbaar zijn op basis van de aanleg.
 • Verbetering van teamprestatie
  De 360 graden feedback monitor is hét instrument om zicht te krijgen op de sterkten en zwakten binnen een team, in het bijzonder rond een bepaald probleem (bijvoorbeeld ‘onvoldoende samenwerking’) of een bepaalde onderzoeksvraag (‘Hoe complementair is de teamsamenstelling?’).
 • Startpunt van competentiemanagement
  Waar staan onze medewerkers individueel en als groep? Welke competenties hebben aandacht nodig? Of zijn kritisch beperkend voor het behalen van de organisatiedoelstellingen? Via de 360 graden feedback tool leren medewerkers elkaar feedback te geven en gezamenlijk te groeien naar een ‘lerende organisatie’.

Tarief

De kosten van 360 graden feedbackronde inclusief rapportage bedragen € 175,-. Voor het inrichten van het systeem wordt per functie eenmalig € 150,- in rekening gebracht per functie.

Wilt u onze volledige tarievenlijst ontvangen? Klik hier

Meer weten?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Wendy Stoffelen vertelt het u graag. Zij is bereikbaar tijdens kantooruren op 020 - 716 24 64.
Bettina Stam 360 graden feedback

Bettina Stam, Hoofd P&O l Omroep West

“BAPAS is al vanaf 2002 een vaste HR partner van Omroep West. Snelheid, flexibiliteit en kwaliteit van de rapportages en adviezen zorgen dat we nog steeds een trouwe klant zijn. Altijd volgt een eerlijk en onafhankelijk advies.

Zo spreekt met name de stelselmatige inzet van 360 graden feedback binnen de loopbaantrajecten ons aan. BAPAS onderscheidt zich hierin duidelijk van andere partijen”.

Harm Scheepstra 360 graden feedbackronde

Harm Scheepstra, senior projectleider l Ministerie van OCW

“De mensen van BAPAS hebben een goede prestatie geleverd in de uitvoering, analyse en nabespreking van mijn 360° feedback.

Goede begeleiding, zorgvuldige intake, ruimte voor maatwerk en degelijke vraagstelling, onder meer gebaseerd op een wereldwijd toegepaste techniek voor onderzoek naar persoonlijkheidsstructuur. Degelijk ambacht allemaal”.

360 graden feedbackronde Wendy Stoffelen

MEER INFORMATIE

Bel of mail

Wendy Stoffelen
Officemanager

020-7162464
wendy.stoffelen@bapas.nl 

LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.